Η θεραπευτική προσέγγιση της γιόγκα στον χρόνιο πόνο

Ο χρόνιος μυοσκελετικός πόνος αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες στρες και άγχους. Σήμερα θεωρείται ένα σύνθετο, πολυδιάστατο υποκειμενικό φαινόμενο που συνδέεται με την έντασή του, την ποιότητά του, την πορεία του, καθώς και το νόημα που το άτομο προσδίδει σε αυτόν. Συνοδεύεται συχνά από αρνητικά συναισθήματα, όπως αίσθημα αβοήθητου, αδυναμία, κατάθλιψη, απελπισία και θυμό.

Η αντίληψη του πόνου είναι, εκτός από νευρολογική διαδικασία, και νοητική και συναισθηματική διεργασία στην οποία η Bahiranga Yoga Therapy μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί η φυσική λειτουργία της πλαστικότητας του εγκεφάλου προς όφελος του πάσχοντα στη διαχείριση του πόνου ως πηγής στρες.

 

 

Το πρόγραμμα Bahiranga Yoga Therapy συνδυάζει τις πρακτικές της Yoga για να δημιουργήσει μια σύγχρονη ολιστική θεραπευτική προσέγγιση γύρω από την ευεξία του ατόμου, με στόχο την πρόληψη και αποκατάσταση. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι πρακτικές της Bahiranga yoga Therapyσε συνδυασμό με την ιατρική αγωγή, φέρνει καλύτερα αποτελέσματα σε χρόνιες παθήσεις. Στις πρακτικές της Bahiranga Yoga Therapy δίνεται έμφαση στη αργή κίνηση και διατήρηση των as ana (στάσεις σώματος) για αρκετή ώρα, με συνοδεία ήχων του ινδικού αρμονίου και mantras , αφήγηση ιστοριών από την παράδοση, οδηγώντας το σώμα και τον νου σε βαθιά χαλάρωση. Το εργαστήρι που θα παρουσιάσουμε στο Beauty Weekend του Μαΐου περιλαμβάνει:

- Παρουσίαση της νευροφυσιολογίας του πόνου μέσα από τη σύγχρονη οπτική της νευροεπιστήμης.
- Μάθημα Bahiranga Yoga Therapy και εφαρμογή τωνyoga as anas
- Τεχνικές αναπνοών
- Mantra Yoga

 

Μιχάλης Mahatman Ευαγγελίδης
E -R YT 5 0 0 , C -IAYT, Φυσιοθεραπευτής,
Certified Yoga Therapist
www.nadayoga.gr

Σχετικά Άρθρα