Αποτελέσματα της απομόνωσης στους ηλικιωμένους και τρόποι αντιμετώπισης

Η κοινωνική απομόνωση στους ευπαθείς ηλικιωμένους λόγω COVID-19, αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από άλλες αιτίες. Τον επόμενο χρόνο θα αναμένουμε αρκετούς επιπλέον θανάτους λόγω αυτής της μακροχρόνιας απομόνωσης.

Οι κρατικές αρχές πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για αποφυγή αυτού του ενδεχομένου.

Η κοινωνική απομόνωση συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο νοσηρότητας και θανάτου στους ηλικιωμένους. Τα μέτρα απομόνωσης και κοινωνικής αποστασιοποίησης που επιβλήθηκαν από την αρχή της πανδημίας λόγω του COVID-19 αποσκοπούν στην απομόνωση ατόμων από την άμεση επαφή με άλλους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απομόνωση των ευάλωτων ηλικιωμένων ατόμων στους τόπους διαμονής τους για αρκετές εβδομάδες, ενώ η σύσταση πολλών εμπειρογνωμόνων είναι μια περίοδος απομόνωσης τριών μέχρι και δέκα μηνών.Ο κίνδυνος θανάτου από άλλες αιτίες εκτός εκείνων που σχετίζονται με το COVID-19, αυξάνεται σε τέτοια άτομα και οφείλεται στις συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης.

 

 

Εκτιμούμε ότι στο επόμενο έτος θα αυξηθεί ο αριθμός των θανάτων αυτών των ηλικιωμένων, καθώς οι αριθμοί θα φθάνουν αρκετές εκατοντάδες επιπλέον θανάτους ετησίως, για κάθε τρίμηνο απομόνωσης.

Οι κρατικές αρχές σε συνεργασία με εθελοντές πρέπει να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα υποστήριξης για αυτά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να περιλαμβάνουν ιατρικά, κοινωνικά, σωματικά και ψυχολογικά στοιχεία.

Παραδείγματα τέτοιας υποστήριξης δίνονται εδώ:

  • Να ενθαρρυνθεί η χρήση κοινωνικής δικτύωσης με στήριξη όσων δεν έχουν την εμπειρία να την χρησιμοποιούν.
  • Να δημιουργηθεί ομάδα εθελοντών που θα τηλεφωνά καθημερινά ευάλωτους ηλικιωμένους για ουσιαστική και εποικοδομητική τηλεφωνική επικοινωνία.

 

 

  • Να γίνει συντονισμένη προσπάθεια από ειδικούς για διαδικτυακή ή τηλεφωνική ψυχολογική στήριξη.
  • Να γίνεται ενημέρωση από έγκυρες επιστημονικές πηγές που να προάγουν το αίσθημα της ασφάλειας και της ελπίδας, και όχι αρνητικά σενάρια ή εσφαλμένες ειδήσεις που προκαλούν φόβο, αβεβαιότητα και ανασφάλεια.
  • Επαγγελματίες γυμναστές να εισηγηθούν γενικές ασκήσεις κατάλληλες για ηλικιωμένους στο σπίτι.
  • Να δημιουργηθούν σύντομα βίντεο τα οποία οι τηλεοπτικοί σταθμοί να παρουσιάζουν μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης.
  • Να δημιουργηθεί πλατφόρμα γενικών ιατρών ή/και φαρμακοποιών (ή προσωπικών ιατρών του ΓΕΣΥ) που θα επικοινωνούν με δική τους πρωτοβουλία, με κάθε απομονωμένο ηλικιωμένο, ούτως ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη να επισκεφθεί ο ηλικιωμένος το νοσοκομείο ή το ιατρείο.

Η πιθανή αδράνεια των υπεύθυνων παραγόντων σε αυτό τον τομέα είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε περισσότερη νοσηρότητα και περισσότερους θανάτους σε ευάλωτες ομάδες ηλικιωμένων μας.

 

Δρ Μάριος Κυριαζής

Ειδικός Παθολόγος-Γεροντολόγος, Εθνικό Κέντρο Γεροντολογίας Κύπρου.

Επιστημονική μελέτη: https://osf.io/2k7rh/ Kyriazis, M. (2020, April 16). Enforced Social Isolation and Risk of Death in Elderly People in Cyprus. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23636.35206.

Συνεργασία: Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου

Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων ΣΕΚ - ΠΕΣΥΣ (ΣΕΚ)

Κλάδος Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Σχετικά Άρθρα