Δημήτρης Κοκκινιάς: διαλογισμός και έλεγχος των αρνητικών σκέψεων

Το 70% των σκέψεων που κάνουμε την ημέρα (ακόμα και ασυνείδητα) είναι αρνητικές. Ο Δημήτρης Κοκκινιάς, θεραπευτής με ειδικότητα σε Calmness...