Ο πατέρας και οι σχέσεις με τα παιδιά του

Η απουσία του πατέρα από το σπίτι είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Το διαζύγιο, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ή ο θάνατος, περιλαμβάνονται μεταξύ των λόγων για τους οποίους ένας πατέρας δεν είναι στο σπίτι. Εκτός όμως από τη φυσική απουσία του πατέρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου παρά το γεγονός ότι ο πατέρας είναι στο σπίτι, η συμμετοχή του στη ζωή των παιδιών του δεν είναι ικανοποιητική.

Για τα παιδιά δεν μόνο σημαντικό να έχουν τον πατέρα τους στο σπίτι, αλλά αυτός να λαμβάνει ουσιαστικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Πολλοί άνδρες δεν είναι καλά προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούν στο βασικό αυτό ρόλο τους. Η καλλιέργεια των σχέσεων του πατέρα με τα παιδιά του είναι καθοριστικής σημασίας για την οικογένεια και την ποιότητα ζωής των παιδιών. Η επιρροή του πατέρα διαμορφώνει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα των παιδιών. Οι επιδράσεις του πατέρα θα συνοδεύουν το παιδί του για πάντα στην ενήλικη ζωή του.

Η ορθή κατανομή του χρόνου και ενέργειας μεταξύ οικογένειας, επαγγελματικών υποχρεώσεων, οικονομικών και προσωπικών αναγκών για ένα πατέρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όμως για να επιτύχει ένα άνδρας στο ρόλο του ως πατέρας, πρέπει απαραίτητα να θέσει την οικογένεια του στην πρώτη θέση των προτεραιοτήτων του. Επιπρόσθετα ο χρόνος που θα δίνει ως πατέρας στα παιδιά του, πρέπει να είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας.

Ο χρόνος που θα αφιερώνεται στα παιδιά δεν είναι μόνο για παιχνίδια και διασκέδαση που οπωσδήποτε χρειάζονται. Η καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης και των αξιών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών που ο πατέρας καλείται να προσφέρει στα παιδιά του. Για να καλλιεργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο πατέρας τις σχέσεις του με τα παιδιά του, είναι απαραίτητο να έχει ένα σχέδιο. Τα πολλαπλά προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινή επαγγελματική του ζωή δεν πρέπει να τον απομακρύνουν από τους στόχους που έχει θέσει σχετικά με τα παιδιά και την οικογένεια του.

Ο χρόνος που αφιερώνει ο πατέρας για όλη την οικογένεια, έχει ανεκτίμητη αξία. Οι δραστηριότητες όλης της οικογένειας μαζί είναι απαραίτητες, είναι η βάση για τη συνοχή που απαιτείται διαχρονικά και δημιουργούν καλές αναμνήσεις. Όμως οι πραγματικές σχέσεις του πατέρα με το κάθε παιδί του, κτίζονται και καλλιεργούνται όταν αυτός αφιερώνει χρόνο για να είναι με το κάθε παιδί του ξεχωριστά. Η σημασία του ξεχωριστού χρόνου για το κάθε παιδί είναι μεγάλη.

Πηγή: psixologia.medlook.gr