Ανοιχτά μαθήματα κλασικού χορού με τον Μichael Doolan

Ανοιχτά μαθήματα κλασικού χορού με τον Μichael Doolan

 

Την Πέμπτη 31 Μαίου, ώρα 19:00-20:30, ο Χοροχρόνος φιλοξενεί τον Michael Doolan, για 5 ανοιχτά μαθήματα κλασικού χορού.

Ορφέως 76, Βοτανικός, 11855 Athens, Greece

Τελευταία νέα