«Κίνηση που θεραπεύει»

Η χοροθεραπεία είναι μία θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί την κίνηση, το χορό και την προσωπική έκφραση μέσω του σώματος ως το βασικό της θεραπευτικό μέσο. Μέσα από τη χοροθεραπεία το άτομο μπορεί να συμμετάσχει δημιουργικά σε μια διαδικασία που προωθεί τη γνωστική, συναισθηματική, σωματική και κοινωνική του ολοκλήρωση. 

Η χοροθεραπεία βασίζεται στην αρχή ότι τα διαφορετικά επίπεδα της υπόστασης του ανθρώπου, το βιολογικό, το ψυχολογικό, το πνευματικό και το λειτουργικό, βρίσκονται σε συνεχή διάδραση. Έτσι, η κινητοποίηση μέσω του χορού μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολές και στα υπόλοιπα επίπεδα.
Η χοροθεραπεία έχει κάπως τελετουργικό χαρακτήρα και αυτοί που συμμετέχουν πρέπει να φορούν ελαφριά και άνετα ρούχα και να είναι τελείως ξυπόλυτοι. Έχει μεγάλη σημασία η επαφή του πέλματος με το πάτωμα-γη, επειδή δίνει μία τελείως διαφορετική αίσθηση ελευθερίας στην κίνηση-έκφραση και έτσι επιτυγχάνεται ροή της κίνησης και σύνδεση χοροθεραπευτή και ομάδας.
Ο χορός είναι μια θεραπευτική μέθοδος κατάλληλη για κάθε άνθρωπο που ζει στην πόλη και οι συνθήκες της ζωής τον πιέζουν και τον εμποδίζουν να χαρεί τα πιο απλά πράγματα. Κάθε αρνητικό συναίσθημα μετά το τέλος του μαθήματος έχει εξαλειφθεί και έρχεται χαρά, όρεξη για ζωή, αγάπη για το σώμα και τους άλλους στην ομάδα, αυτοπεποίθηση και ψυχοσωματική υγεία.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ενήλικες, που αναζητούν να βιώσουν την σύνδεση του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος μέσα από την σωματική έκφραση. Ο στόχος του μαθήματος είναι μια εσωτερική διαδικασία, που περιλαμβάνει αυτοπαρατήρηση, αυτοέκφραση, κατανόηση του υλικού που εκδηλώνεται και σύνδεση με την ζωή του και την καθημερινότητα του, αλλά και τη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους σχετιζόμαστε με τους άλλους σε μη λεκτικό επίπεδο. Δεν είναι απαραίτητη η εμπειρία σε κανένα είδος χορού για τη συμμετοχή σε αυτό το μάθημα.

 

Ώρες σεμιναρίου:  Σάββατο 17:15 - 18:45

 

Κατερίνα Βούλγαρη

 

 

Hotel Dolce Home
Για κρατήσεις τηλεφωνείτε: +30 22940 71000 και +30 210 6231508, 6946704777