Συνειδητή χαλάρωση: όταν χρειάζεσαι γαλήνη

Οι ασκήσεις για συνειδητή χαλάρωση βοηθούν στη μετάβαση από την κατάσταση ύπνου στη δραστηριότητα. Το κλειδί γι' αυτήν είναι η παρατήρηση και η αποδοχή της παρούσας κατάστασης σώματος και νου στο περιβάλλον σας. Αυτό σας βοηθά να αρχίζετε κάθε μέρα με γαλήνη.

Προτεινόμενα

Most Viewed