Η Maya Fiennes γυμνάζει το 4ο τσάκρα της καρδιάς

Η Maya Fiennes διδάσκει kundalini yoga και έχει αναπτύξει ένα σύστημα που στηρίζεται σε δικες της μουσικές που συνδέουν την Ανατολική φιλοσοφία με τη δυτική παράδοση. Παρουσιάζει θεραπεία για την ενδυνάμωση των τσάκρας.

Το 4ο τσάκρα, είναι το σημαντικότερο γιατί είναι σημείο ισορροπίας των τσάκρας συνδέοντας τα κατώτερα με τα ανώτερα. Είναι γνωστό και σαν κέντρο της καρδιάς. Αυτό βρίσκεται πάνω στο στέρνο και συμβολίζεται με πράσινο χρώμα.

Βοηθά να αποδεχθούμε τον κόσμο όπως είναι καιι  να έχουμε την δύναμη να διακρίνουμε τα σημαντικά από τα επουσιώδη, για να έχουμε ψυχική και σωματική ηρεμία.

Προτεινόμενα

Most Viewed