Διάλειμμα 3 λεπτά

Διαλογιζόμαστε για 3’ παρατηρώντας την αναπνοή μας και μόνο. Ο στόχος είναι να τραβήξουμε το νου από όλες τις σκέψεις. Κάνουμε λίγο διάλειμμα για λίγο. Ο,τι έρχεται στην επίγνωση είναι αυτό που καλούμαστε να παρατηρήσουμε. Αρχίζουμε με 3’ και σταδιακά αυξάνουμε την πρακτική μας.

 

Προτεινόμενα

Most Viewed