« Ο Πλατωνικός δρόμος και η Bhagavad Gita »

 

Ομιλία: «Ο ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ Η BΗAGAVAD GITΑ»

Το «ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ» , Φιλοξενεί τον κ. Δημήτρη Κωστελέτο, 
Αρχιτέκτονα - Διανοητή, την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 - στις 7.00 μ.μ.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Η βασική σκέψη μου είναι .. ότι η Πλατωνική διδασκαλία .. 
παρουσιάζει ενδιαφέρον να αναδεικνύεται στόν <οικείο χώρο> της, που προφανώς είναι .. η σκέψη του καιρού της. 
Ο ίδιος ο Πλάτων εξάλλου, είναι αυτός πού μας καλεί στη Πολιτεία του .. 
να δούμε τον ίδιο τον Ήλιο .. στο δικό του τόπο. 

Θα γίνει λοιπόν μια προσπάθεια να διαβάσουμε .. 
τον Πλατωνικό δρόμο των σημαντικών δυϊσμών και ενοποιήσεων 
- σύνθετη πρόταση ευ-δαιμονίας ή με άλλα λόγια .. παιδείας, αλήθειας, ομορφιάς, και δικαιοσύνης - με ανάλογο τρόπο, 
όχι ακριβώς ή απλά συγκριτικό, 
βασιζόμενο δηλαδή σε ομοιότητες και διαφορές- 
αλλά σαν ένα καθρέφτισμα του Πλατωνικού φιλοσοφικού λόγου 
με τα ενσωματωμένα μυθολογικά στοιχεία, 
στην Bhagavad Gita, 
το θείο τραγούδι αυτό-πραγμάτωσης, 
όπως αποκαλείται, 
το ινδικό μυθικό έπος του 500 πχ. περίπου, 
των τελευταίων Ούπανισάδων, 
με τα ενσωματωμένα φιλοσοφικά δυϊστικά στοιχεια. 

Ελπίζουμε ότι .. το καθρέφτισμα αυτό .. θα έχει τη σημασία του. 

....................... Δημήτρης Κωστελέτος (Αρχιτέκτων - Διανοητής) 

Ομιλία με τίτλο: « Η Πλατωνική Σκέψη στον Σημερινό Κόσμο »

Την Παρασκευή - 23 / 11 - στο « ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ » 
`````` στις 7.00 μ.μ. ``````

- ( Είσοδος Ελεύθερη ) -

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
«ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ» - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριστοτέλους 183, 1ος όρ., Αθήνα - Τ.Κ. 112 51,
Τηλ. - Φαξ: 210 - 8848066,
Hλ.δ/νση: info@heliodromion.gr 
Ιστοχώρος: www.heliodromion.gr
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Τελευταία νέα