Εκφραστικός Χορός

 

Εκφραστικός χορός

Ο χορός είναι μια συνθέτη τέχνη, που έρχεται από τα βάθη των αιώνων και εκφράζει συναισθήματα μέσα από την κίνηση του σώματος σε συνδυασμό με τον ήχο και χρησιμοποιεί όλα τα εκφραστικά μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος. Είναι συνεπώς μια θεραπευτική μέθοδος κατάλληλη για κάθε άνθρωπο που ζει στην πόλη και οι συνθήκες της ζωής τον πιέζουν και τον εμποδίζουν να χαρεί τα πιο απλά πράγματα.
Στον αυτοσχεδιασμό χορού γίνεται μία θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί την κίνηση, το χορό και την προσωπική έκφραση μέσω του σώματος ως το βασικό της θεραπευτικό μέσο. Βασίζεται στην αρχή ότι τα διαφορετικά επίπεδα της υπόστασης του ανθρώπου, το βιολογικό, το ψυχολογικό, το πνευματικό και το λειτουργικό, βρίσκονται σε συνεχή διάδραση. Έτσι, η κινητοποίηση μέσω του χορού μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολές και στα υπόλοιπα επίπεδα.

 

Το σεμινάριο χορού απευθύνεται σε ενήλικες, που αναζητούν να βιώσουν τη σύνδεση του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος μέσα από τη σωματική έκφραση.

Ο στόχος του μαθήματος είναι μια εσωτερική διαδικασία, που περιλαμβάνει αυτοπαρατήρηση, αυτοέκφραση, κατανόηση του υλικού που εκδηλώνεται και σύνδεση με την ζωή του και την καθημερινότητά του, αλλά και τη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους σχετιζόμαστε με τους άλλους σε μη λεκτικό επίπεδο.

Δεν είναι απαραίτητη η εμπειρία σε κανένα είδος χορού για τη συμμετοχή σε αυτό το μάθημα.

Ο αυτοσχεδιασμός ξετυλίγει στοιχεία που θέλουμε να επικοινωνήσουμε και ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος άσκησης, γιατί ο καθένας επιλέγει τα εκφραστικά του μέσα και βάσει των σωματικών του δυνατοτήτων, δηλαδή όσο μπορεί και του επιτρέπει το σώμα του.

 

Επίσης στον αυτοσχεδιασμό έχει μεγάλη σημασία η επαφή του πέλματος με το πάτωμα-γη, επειδή δίνει μία τελείως διαφορετική αίσθηση ελευθερίας στην κίνηση-έκφραση και έτσι επιτυγχάνεται ροή της κίνησης και σύνδεση της ομάδας.

Κάθε αρνητικό συναίσθημα, μετά το τέλος του μαθήματος έχει εξαλειφθεί και έρχεται χαρά, όρεξη για ζωή, αγάπη για το σώμα και τους άλλους στην ομάδα, αυτοπεποίθηση και ψυχοσωματική υγεία.
 

 

 

 

Κατερίνα Βούλγαρη 

Χορογράφος-χορεύτρια 

Σχετικά Άρθρα