Το ανθρώπινο σώμα & αυτο ίαση

 

«Το ανθρώπινο σώμα και αυτο ίαση»

Παρατηρώντας το ανθρώπινο σώμα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τα εξής μέρη:

Ένας κεντρικός κορμός. Πέριξ αυτού φύονται όλα τα υπόλοιπα. Ο κεντρικός κορμός φιλοξενεί την σπονδυλική στήλη και στο οπίσθιο μέρος, πρόσθια της σπονδυλικής στήλης βρίσκονται όλα τα εσωτερικά όργανα.

Πολύ σημαντικό για τον κεντρικό κορμό η σπονδυλική στήλη. Είναι το μέρος του σώματός μας απ’ το οποίο φύονται όλα τα υπόλοιπα.

Προς την γη φύονται τα δύο πόδια, οι ρίζες του σώματός μας. Το μέρος, τα πόδια δηλαδή, που μας φέρνουν σ’ επαφή με την Γη, αλλά βέβαια και τα στοιχεία της γης και του νερού, είναι οι ρίζες μας.

Προς τον Ουρανό φύονται τα άνω άκρα, τα χέρια που είναι τα κλαδιά μας, που μας φέρνουν σ’ επαφή με τα ουράνια στοιχεία της φωτιάς και του αέρα.

Τα χέρια είναι τα κλαδιά μας. Εκτός όμως απ’ τα άνω άκρα στο άνω μέρος του κορμού μας βρίσκεται ο λαιμός και το κεφάλι.

Ο λαιμός φαίνεται ότι παίζει στηρικτικό ρόλο για το κεφάλι ενώ ταυτόχρονα διαμέσου αυτού διέρχονται κανάλια επικοινωνίας με τον κεντρικό κορμό (πεπτικός σωλήνας, αναπνευστικός σωλήνας, αγγεία, νωτιαίος μυελός).

Το κεφάλι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο στον άνθρωπο. Φιλοξενεί τα αισθητήρια όργανα, άρα λειτουργεί ως παρατηρητήριο, ενώ το οπίσθιο τμήμα του φέρει το κρανίο, μια σχεδόν τέλεια σφαίρα, κατ’ απομίμηση όπως αναφέρει ο Πλάτων στον Τίμαιο, του Ουράνιου Θόλου.

Άρα λοιπόν η σφαιρικότητα που παρουσιάζει το κεφάλι μας δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το Όλον συμπιέζεται ή αντανακλάται στο ανθρώπινο σώμα.

 

 

 

Το κεφάλι είναι αδιαμφισβήτητα το πιο ενδιαφέρον μέρος του ανθρώπινου σώματος, όχι πολύ διαφορετικό απ’ τα κεφάλια των υπόλοιπων ζώων, όμως ως προς την σφαιρικότητά του αξιοσημείωτο.

Άρα λοιπόν και το κεφάλι μπορεί να θεωρηθεί ως έκφυμα του κορμού προς τον Ουρανό, παρόμοιο με κεντρικό κλαδί.

Η ανάγκη της κίνησης γεννά το βασικό εργαλείο που είναι οι μύες. Οι μύες είναι αυτοί που επενδύουν τον σκελετό του σώματος και δίνουν ουσιαστικά μέσω της κίνησης την τελική μορφή που έχει το ανθρώπινο σώμα.

 

 

 

Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η τελική μορφή του ανθρωπίνου σώματος, αυτό το οποίο βλέπουμε όταν παρατηρούμε τον άνθρωπο, είναι οι φυτικές κατ’ αρχάς καταβολές του, έτσι όπως αυτές έχουν σμιλευτεί απ’ την κίνηση και την εμφάνιση των μυών ως εργαλείων της κίνησης.

Η χρησιμότητα της κατανόησης του όλου θέματος, της φυτικής προέλευσης του ανθρωπίνου σώματος έγκειται αφ’ ενός στην σύνδεση με το Όλον και αφ’ ετέρου στο γεγονός ότι αναγνωρίζοντας την ομοιότητα των ανθρωπίνων δομών με φυτά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα φυτά για θεραπευτικούς λόγους. Άλλωστε αυτός είναι ο τρόπος πάνω στον οποίο θεμελιώνεται η επιλογή των φυτών για θεραπευτικούς λόγους.

 

 

Αλέξανδρος Τηλικίδης

Φυσίατρος – Βελονιστής – Βοτανοθεραπευτής

Υπεύθυνος εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής

www.akadimia.gr

Ώρες σεμιναρίου: Κυριακή 11:30 -13:30

Σχετικά Άρθρα