Prenatal & Postnatal Weekend

Prenatal & Postnatal Weekend

26 - 27 Ιανουαρίου

Παραδοσιακές Μέθοδοι Τοκετού
Δρ. Γιάννης Δημητρίου

Tai Chi & Art Therapy
Γιώργος Μαργαρίτης

Διατροφή για διατήρηση βάρους
Esco Essence