Άκης Αγγελάκης

Σύμβουλος Συνθετικής Προσέγγισης
Life & Business Coach
 
Είναι απόφοιτος του London School of Foreign Trade στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ναυτιλιακά και του διεθνούς Οργανισμού Sundoor International σε θέματα παρακίνησης ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσίας και ειδικών Ασκήσεων Υποκίνησης.
Επίσης, είναι απόφοιτος και πτυχιούχος Αγγλικών Πανεπιστήμιων σε θέματα Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής, Life Coaching Skills, και πτυχιούχος στη Συνθετική Προσέγγιση.
Συγγραφέας 25 βιβλίων με θέματα τις Πωλήσεις, την Αυτοπεποίθηση, την Επικοινωνία και το Μanagement της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Έχει διεθνώς καταξιωθεί με επαναλαμβανόμενες παρουσιάσεις και αναφορές στα Who is Who of the world, Imminent People of Today και Writer of the Year.
Η εκπομπή του ασχολείται με την ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων και τη διδασκαλία τεχνικών που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας προς το καλύτερο, ανοίγοντας τους δρόμους της προσωπικής επιτυχίας και της επαγγελματικής ευημερίας.
 
 

Όλοι οι συνεργάτες